Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Vài Giờ Tổ Chức Đem Lại Lợi Ích Trăm Bề Về Sau | Đắc Nhân Tâm

Vài Giờ Tổ Chức Đem Lại Lợi Ích Trăm Bề Về Sau

Câu hỏi: Tôi luôn là người không có sự tổ chức.

Tôi để giấy tờ khắp nơi trên bàn làm việc và nhét vào các ngăn kéo. Tôi luôn trễ hẹn với khách hàng vì phải tìm tài liệu trong mớ hỗn độn đó.

Làm thế nào để tôi có thể xóa bỏ thói xấu đó và có động lực xây dựng tính tổ chức?

 

XÂY DỰNG TÍNH TỔ CHỨC: Kết quả của bàn làm việc bề bộn

THÀNH CÔNG HƠN: Cẩm nang của Michael Crom

Trả lời: Đây không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng một số thay đổi lớn sẽ giúp bạn tiến xa

Bạn cần dọn dẹp và sắp xếp lại giấy tờ tại nơi làm việc của mình và sau đó lên kế hoạch duy trì tính tổ chức.

Dọn dẹp và sắp xếp. Hãy bỏ ra vài giờ để dọn hết mọi thứ trên bàn làm việc và ngăn kéo của bạn.

Hãy bỏ vào trong thùng và dán nhãn phân loại “giấy tờ”, “văn phòng phẩm”, “linh tinh”,… Sau đó, kiểm qua từng thùng và nhóm những thùng cùng loại với nhau.

Hãy bỏ từng loại giấy tờ vào những bìa hồ sơ khác nhau. Xếp những bìa hồ sơ đó vào ngăn kéo của bàn làm việc. Hãy nhớ là dán nhãn rõ ràng cho mỗi hồ sơ.

Vứt bỏ hoặc cất đi chỗ khác. Hãy vứt bỏ những thứ không còn cần thiết nữa

Hãy cất văn phòng phẩm dư đi chỗ khác hoặc cất nó ở khu vực riêng biệt – cách xa nơi làm việc của bạn.

Thiết kế lại. Khi bạn đã dọn dẹp xong đống bề bộn thì đã đến lúc thiết kế lại chỗ làm việc của bạn sao cho có năng suát.

Hình dạng bàn làm việc tốt nhất là hình chữ “L”. Nếu bạn không có thì hãy tìm một tủ hồ sơ thấp và dời nó tới góc bàn làm việc của bạn. Hãy sử dụng chiều dài của bạn để đặt các thiết bị (máy tính, điện thoại,…) và phần còn lại dùng để làm nơi làm việc của bạn.

Sắp xếp nhiều hơn. Hãy chắc chắn rằng mỗi công việc mà bạn làm trong ngày đều có chỗ để giấy tờ và thông tin cần có.

Hãy làm thêm các kệ, bìa hồ sơ và tủ hồ sơ cho công việc của bạn

Duy trì sự tổ chức. Hãy đầu tư thời gian vào việc dọn dẹp nơi làm việc sạch sẽ.

Viết cam kết với bản thân là bạn sẽ dọn dẹp và không bao giờ để sự bề bộn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hãy nghĩ đến những lợi ích từ việc này: bạn sẽ đến các cuộc hẹn đúng giờ, biết chính xác thông tin của khách hàng mình ở đâu và trở nên ngăn nắp tại nơi làm việc.

www.usatoday.com

Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

3 Responses to “Vài Giờ Tổ Chức Đem Lại Lợi Ích Trăm Bề Về Sau”

  1. Siete maravillas del mundo

    [...]Sites of interest we have a link to[...]

  2. black dating site

    [...]very handful of internet sites that occur to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]

  3. probably still enjoy some extra readers, who

    come from google, bing, yahoo, or any of the other search engines out there.and that is the purpose of keywords. if you use the right keywords in your headline, in the title tag, and a few times, sprinkled out over your

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create