Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Ứng Dụng Thực Tiễn Tốt Nhất Để Lãnh Đạo Hiệu Quả | Đắc Nhân Tâm

Ứng Dụng Thực Tiễn Tốt Nhất Để Lãnh Đạo Hiệu Quả


Làm lãnh đạo là một công việc quan trọng dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người lãnh đạo phải đưa ra những quyết định cứng rắn mà không phải ai cũng thích. Họ phải có trách nhiệm đối với tập thể. Chỉ đơn thuần đảm nhận công việc hay nắm giữ chức danh lãnh đạo là không đủ. Sau đây là một số đức tính giúp người lãnh đạo được tôn trọng và làm việc hiệu quả.

Lãnh đạo hiệu quả trước tiên phải bắt đầu từ cách đối đãi đồng nghiệp của người lãnh đạo. Họ có tôn trọng đồng nghiệp và ý kiến của đồng nghiệp không hay họ chỉ gạt đi chỗ khác và làm theo ý kiến của mình? Họ có có đối xử công bằng với mọi người và làm mọi  người cảm thấy mình là một phần của tập thể không? Khi bạn tôn trọng mọi người thì mọi người sẽ tôn trọng lại bạn. Từ đó, người lãnh đạo sẽ có sự sẵn lòng hợp tác và trung thành từ phía mọi người.

Như đã nói ở trên, người lãnh đạo hiệu quả luôn biết lắng nghe ý kiến của mọi người và thực hiện chúng. Ai cũng muốn cảm thấy mình là một phần của tập thể cũng như được tham gia và xem trọng. Tránh nhiệm của người lãnh đạo chính là nuôi dưỡng môi trường như thế.

Người lãnh đạo hiệu quả sẽ phải làm điều tốt nhất cho tập thể. Đôi khi, ta cần đưa ra những quyết định cứng rắn hoặc cho họ cơ hội thất bại nhưng người lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận những rủi ro đó nếu nó có lợi cho tập thể.

Làm việc với nhiều tính cách khác nhau có thể là một thử thách, đặc biệt là khi có một dự án cần phải hoàn tất. Một người lãnh đạo hiệu quả không chỉ cần biết cách làm việc với từng cá tính khác nhau mà còn phải biết khuyến khích và động viên họ hoàn thành công việc.

Ngoài ra, những kỹ năng khác như giao tiếp cũng có thế nâng cao tính hiệu quả của người lãnh đạo, nhưng tất cả cần tập trung vào sự tôn trọng. Nếu nhà lãnh đạo tôn trọng mọi người thì mọi người sẽ tôn trọng họ. Họ sẽ sẵn lòng lắng nghe và làm theo sự dẫn dắt của người lãnh đạo.

Dale Carnegie Vietnam

 

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Ứng Dụng Thực Tiễn Tốt Nhất Để Lãnh Đạo Hiệu Quả”

  1. but not about what happened yesterday. no

    one is interested in what was yesterday or the day before yesterday, people are thirsty for something is new. impress them with fresh overview of hot trends.if you are a trainspotter – give it up urgentlythis part of the article is

  2. las 7 maravillas del mundo

    [...]one of our guests just lately suggested the following website[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create