Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Tầm Quan Trọng Của Việc Giao Tiếp Hiệu Quả Với Khách Hàng | Đắc Nhân Tâm

Tầm Quan Trọng Của Việc Giao Tiếp Hiệu Quả Với Khách Hàng

Giao tiếp hiệu quả là thuật ngữ thường gặp tại nơi làm việc nhưng đây lại là khái niệm thường bị làm ngơ và bỏ qua vì không đáng để đưa vào chương trình huấn luyện. Thật ra, phần quan trọng nhất trong chăm sóc khách hàng là giao tiếp hiệu quả và tất cả những việc liên quan đến nó. Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng cần huấn luyện cho nhân viên vì nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa trải nghiệm chăm sóc khách hàng bình thường và trải nghiệm tuyệt với mà họ có thể dùng làm điểm nổi bật khi kể cho bạn bè họ về công ty.

Nếu bạn cần ví dụ sinh động về giao tiếp kém hiệu quả thì hãy nhớ đến lần cuối mà bạn tranh luận với nữa kia của bạn, nữa kia của bạn nói rằng bạn nói ra những điều mà mình không nhớ hay thậm chí suy nghĩ. Điều này không phải là do bạn nói mà là do thông tin được truyền tải khi chúng ta nói thường không sát với những từ mà chúng ta thật sự muốn nói và những điều mà người khác cần hiểu. Điều này không có nghĩa là bạn cần sử dụng nhiều thuật ngữ kỹ thuật để làm rõ từng câu mà những người làm công việc chăm sóc khách hàng nói ra mà thay vào đó họ cần học các kỹ năng giao tiếp hiệu quả để hiểu rõ hơn khi nói chuyện với người mà họ chỉ vừa gặp cách đó vài giây. Một phần của việc này là học cách lắng nghe khách hàng và hiểu rõ ý của họ chứ không phải những gì họ nói.

Có thể những người làm công việc chăm sóc khách hàng không phải là những người  duy nhất phải ứng phó với khách hàng. Nhân viên bán hàng cũng cần được huấn luyện các kỹ năng giao tiếp. Trong trường hợp này, kỹ năng giao tiếp cần có là tìm ra nhu cầu của khách hàng và thuyết phục họ về những giá trị tốt trong sản phẩm của bạn sao cho khách hàng cảm thấy cần phải mua nó cũng như không có cảm giác đang bị chào bán những thứ mà họ không muốn. Đây có thể là một việc khó thực hiện đối với nhiều nhân viên bán hàng đặc biệt là khi vấn đề giao tiếp không được đề cập trong quá trình huấn luyện cho nhân viên bán hàng. Nếu làm đúng, biết cách giao tiếp sẽ làm tăng doanh số cũng như duy trì lượng khách hàng ổn định.

 Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Tầm Quan Trọng Của Việc Giao Tiếp Hiệu Quả Với Khách Hàng”

  1. The Absent Game

    Amongst me and my husband we have owned much more MP3 gamers over the years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few ages I’ve settled down to one line of gamers.

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create