Những bài viết được dán thẻ ‘Xuất sắc’

NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT DO TẠP CHÍ FORTUNE 500 BẦU CHỌN

FORTUNE

Hai mươi lăm năm trước, khi lập danh sách “Mười cuốn sách định hình tính cách người Mĩ”, nhà phê bình Jonathan Yardley đã tập hợp các tác phẩm của những tên tuổi lỗi lạc như Thoreau và Whitman, Twain và Hemingway, Thorstein Veblen và W.E.B. Du Bois. Và bên cạnh những “người khổng lồ” của nền văn học nước Mĩ này, nhà phê bình cũng đề cập đến người đã từng bảo dân Mĩ rằng hãy đọc tác phẩm của ông “với bút màu, bút chì, bút mực, bút dạ hoặc bút dạ quang trong tay. Khi bạn bắt gặp một ý tưởng mà bạn có thể sử dụng được, bạn hãy gạch dưới nó”.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG