Những bài viết được dán thẻ ‘Tình bạn’

Khi Chúng Ta Là Bạn Thì Tôi…

1280224521_2636782662_ec5411df4b

(A)ccept you as you are – Chấp nhận con người thật của bạn.

(B)elieve in “you” – Luôn tin tưởng bạn.

(C)all you just to say “HI” – Điện thoại cho bạn chỉ để nói “Xin chào”.

(D)on’t give up on you – Không bỏ rơi bạn.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG