Những bài viết được dán thẻ ‘tìm việc’

Cần Nghĩ Đến Điều Gì Khi Tìm Việc

job_search

Phó Chủ tịch Điều Hành, Tổ chức Dale Carnegie

Kính gửi chuyên gia huấn luyện Carnegie,

Cuối cùng. tôi đã quyết định là sẽ bắt đầu tìm một công việc khác. Tôi đã làm việc tại công ty này khoảng bốn năm nay và đang tìm một công việc mới để gia tăng kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Tôi biết đây sẽ là một quá trình tốn nhiều sức lực và thời gian. Hi vọng thầy có thể góp ý giúp tôi về những gì tôi cần phải nghĩ đến trong thời gian này? – Lynn

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG