Những bài viết được dán thẻ ‘thực tế’

Tìm hiểu thực tế

Fact-Finding

Việc quyết định có nên cải thiện hoạt động hay không và cách để cải thiện hoạt động như thế nào thường mang thách thức lớn là phải đi tìm hiểu thực tế. Trong một số trường hợp, điều này có thể tốn nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Người ta thường không bỏ quá nhiều thời gian, nhưng bạn thường dành ít thời gian hơn thể để tìm được thông tin chính xác và đáng tin cậy

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG