Những bài viết được dán thẻ ‘thời gian khủng hoảng’

Giữ chân nhân viên trong thời gian khủng hoảng

planet-antares-employees

Trên cương vị quản lí, thời gian khủng hoảng thật là điều đáng lo ngại. Một mặt, nhân viên muốn lạc quan, tích cực và được khích lệ về tương lai. Mặt khác, tin tức về nền kinh tế, những cuộc đối thoại với khách hàng, tác động từ các nhân viên khác trong công ty có thể khiến họ cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin. Vậy làm cách nào để bạn có thể cân bằng những suy nghĩ đối nghịch đó, duy trì được không khí tích cực và hướng nhân viên vào tương lai tươi sáng?

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG