Những bài viết được dán thẻ ‘thay đổi’

Thách Thức Trong Việc Gắn Kết Nhân Viên Khi Diễn Ra Sự Thay Đổi

Challenges of changeemployee engagement during times of

Mỗi lúc tổ chức có những thay đổi lớn thì những thách thức lại được đặt ra. Một số thách thức mang tính cá nhân, một số có liên quan đến các nhóm làm việc và một số có liên quan đến tổ chức. Để thực hiện thành công sự thay đổi trong tổ chức, chúng ta nhận biết những thách thức đó và sẵn sàng đối phó với chúng một cách tự tin và chuyên nghiệp.

Bốn Mẹo Giúp Duy Trì Sự Linh Động Trước Thay Đổi Trong Tổ Chức

4 tips for staying flexible organizational change

Hãy nghĩ mình là người linh hoạt và có khả năng thích nghi trước những điều mới lạ. Ai mà muốn tự coi mình là người không cầu tiến, thiếu linh hoạt và không có khả năng thích nghi? Những thời kỳ thay đổi thường không thể dự đoán được và chúng ta có thể buộc phải thích nghi với những thay đổi mà trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Để duy trì sự linh động, hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây:

Những thay đổi ở nơi làm việc

change

Công ty của tôi hiện đang làm việc dưới sự quản lý mới và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có quá nhiều thay đổi đến mức tôi cảm thấy không chắc là ngày mai mình sẽ còn có việc hay không. Tôi sợ những điều trong tương lai và những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tôi có cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.

Bốn mẹo giúp duy trì sự linh động trước những thay đổi trong tổ chức

change

Hãy nghĩ mình là người linh hoạt và có khả năng thích nghi trước những điều mới lạ. Ai mà muốn tự coi mình là người không cầu tiến, thiếu linh hoạt và không có khả năng thích nghi? Những thời kỳ thay đổi thường không thể dự đoán được và chúng ta có thể buộc phải thích nghi với những thay đổi mà trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Để duy trì sự linh động, hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây:

Xây Dựng Lòng Tin Thông Qua Xung Đột

blogging-trust

Một điều thú vị là bạn sẽ có cơ hội nâng lòng tin trong các mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới sau các tình huống xung đột. Hãy hình dung rằng khi xe của bạn phải trả lại cho đại lý để sửa chữa. Bạn có thể sẽ thất vọng hoặc khó chịu bởi tình huống này. Tuy nhiên nếu đại lý xe xử lý sự cố này thành công, chúng ta sẽ tiếp tục chọn đại lý này để sửa chữa trong tương lai vì bạn tin tưởng rằng họ có thể thành công dù cho có một vài vấn đề nào đó. Để tăng mức độ tin tưởng trong các tình huống xung đột, bạn phải có khả năng:

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG