Những bài viết được dán thẻ ‘thân thiết’

Hình thành nhóm khách hàng thân thiết

customers

Một trong những bài học quan trọng nhất mà các công ty học được ở đầu thế kỷ 21 chính là khách hàng luôn luôn là yếu tố hàng đầu để tiếp tục tăng trưởng và thịnh vượng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những tổ chức thành công nhận thấy rằng bản chất sự hài lòng của khách hàng bắt nguồn từ một loạt các sự kiện gắn liền với nhau và sự trung thành của khách hàng dẫn tới lợi nhuận và tăng trưởng. Sự trải nghiệm hoàn thiện này có thể khiến một khách hàng trở thành một điểm son thành công cho công ty của bạn. Dịch vụ tốt sẽ cho thấy kết quả khi nhà cung cấp có thể vượt xa sự mong đợi của khách hàng. Chất lượng dịch vụ là một trong những khái niệm dễ nói nhưng khó làm. Để có thể làm được điều này cần có một nguồn năng lượng dồi dào, kỹ năng và sự quyết tâm cao độ.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG