Những bài viết được dán thẻ ‘Tài liệu’

Download Ngay Tài Liệu “Những Điều Cần Biết Về Kế Hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa”

successful-Business

Hầu hết các nhà quản lý hiểu rằng rất khó để tìm kiếm nhân tài. Việc thay thế nhân viên hiện tại bằng nhân viên có trình độ tương đương từ bên ngoài có thể tốn kém hơn rất nhiều so với việc gìn giữ và phát triển những người hiện tại. Lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa nghĩa là cung cấp đủ nhân tài cho hệ thống nhân sự của tổ chức và củng cố sức mạnh dự trữ bên trong.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG