Những bài viết được dán thẻ ‘quản lý nhân tài’

Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả Nhất

management skills

Những ai đã từng đi làm đều có những kinh nghiệm và thường là rất nhiều câu chuyện về phong cách quản lý hay và tồi. Đúng là mọi người phản ứng khác nhau đối những phong cách khác nhau và chúng ta cần phải làm hài lòng mọi người bằng một phong cách quản lý đặc trưng nào đó. Tuy nhiên, nếu có những điều khiến người khác bỏ đi thì cũng có những kỹ năng khiến người khác nhìn nhận , tôn trọng và thậm chí là ngưỡng mộ.

Tài Liệu Về Quản Lý Nhân Tài

1-PR-Introducing-Talent-Management-Vi-version-2.01

Quản lý nhân tài là hiện thực hóa câu nói đó chứ không chỉ nói suông. Nhưng quản lý nhân tài được định nghĩa như thế nào? Mô hình nào phác họa những thành phần thiết yếu của nó và cung cấp một lộ trình gắn kết những thành phần này lại với nhau? Khái niệm quản lí nhân tài trong mỗi doanh nghiệp mang cũng màu sắc riêng, được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác biệt. Vậy đâu là điểm chung mấu chốt mà khi xây dựng chiến lược quản lí nhân tài các nhà hoạch định cần quan tâm? Tài liệu “Tổng Quan Về Quản Lý Nhân Tài” của Tổ chức Dale Carnegie sẽ đi sâu vào những vấn đề này.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG