Những bài viết được dán thẻ ‘nhìn nhận nỗ lực’

Bốn Cách Nhìn Nhận Nỗ Lực Của Nhân Viên

4 ways to give employees recognition

Chào chuyên gia huấn luyện Dale Carnegie,
Gần đây tôi được đề bạt lên vị trí quản lý trong bộ phận. Dưới góc độ nhân viên, tôi cảm thấy được khích lệ khi người quản lý nhìn nhận công việc mà tôi đã hoàn thành. Tôi hi vọng là tôi sẽ có thể làm được như vậy với nhân viên của mình nhằm nâng cao tinh thần làm việc.
Các chuyên gia có gợi ý nào giúp tôi có sự nhìn nhận thích đáng đối với những nhân viên mà tôi đang giám sát không?

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG