Những bài viết được dán thẻ ‘nghỉ hưu’

Gần Đến Tuổi Nghỉ Hưu

Approaching retirement

Tôi là người quản lý quỹ trợ cấp nghiên cứu của một công ty sản xuất thiết bị y tế trong hơn 20 năm. Tôi quyết định sẽ nghỉ hưu sớm trong vòng một năm nữa và giờ đây, có vẻ như tôi không còn động lực làm việc. Công việc dường như vô nghĩa. Tôi không muốn xây dựng bất cứ cái gì mới vì tôi khó có thể hoàn thành nó trước khi tôi nghỉ. Tôi chán đến phát khóc khi phải làm cùng một việc mỗi ngày. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi không còn là người đóng góp nhiều nhất nữa. Tôi có thể làm gì đây? – George

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG