Những bài viết được dán thẻ ‘năng suất’

Cách Nào Có Năng Suất Hơn: Làm Việc Ở Nhà Hay Đến Văn Phòng?

Woman on a Cell Phone in a Snow Storm

Nếu thời tiết xấu kéo giải thời gian di chuyển trong 20 phút thành 2 tiếng và làm mất tổng cộng 4 giờ trong một ngày thì ở nhà sẽ tốt hơn – nếu tính chất công việc của bạn có thể làm được ở nhà.

Nhưng nếu ở nhà phải chăm sóc con cái, bận bịu làm bữa trưa, giặt đồ, xúc tuyết và có thể là xem ti vi thì đến văn phòng có lẽ tốt hơn.

Peter Handal, tổng giám đốc của tổ chức Dale Carnegie toàn cầu, cho biết không gì có thể thay thế được mối quan hệ trực tiếp. Đó là nền tảng cho các lý thuyết của Dale Carnegie.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG