Những bài viết được dán thẻ ‘Mài bén’

Mài Bén Lưỡi Dao

mai ben luoi dao

Một thanh niên đến gặp trưởng một nhóm đốn gỗ xin việc làm . Người này trả lời :

- Để xem anh đốn cái cây này như thế nào đã .

Người thanh niên bước tới và đốn cái cây to đó 1 cách rất kỹ thuật. Quá ấn tượng, người trưởng nhóm nói :

- Tốt, thứ hai anh bắt đầu .

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG