Những bài viết được dán thẻ ‘kynangquanly’

50 Nguyên Tắc Làm Việc Mới (phần 4)

50-new-rules-of-work

Viết bởi: Robin Sharma – tác giả cuốn sách bán chạy nhất thế giới “The Leader Who Had No Title: A Modern Fable About Success in Business and in Life”(tạm dịch là “Nhà Lãnh Đạo Vô Danh: Câu Chuyện Cổ Tích Thời Hiện Đại Về Sự Thành Công Trong Cuộc Sống Và Công Việc” – quyển sách đang tạo nên những thay đổi lớn trong các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG