Những bài viết được dán thẻ ‘kynangketnoi’

Đối Mặt Khi Công Ty Được Tiếp Quản Bởi Một Người Khác

other boss

Hỏi: Gần đây công ty của tôi đã được một công ty Nhật Bản mua lại, và tất cả mọi thứ đang thay đổi. Không ai biết được nếu chúng tôi có việc làm vào ngày mai, và nếu chúng tôi làm, không ai biết họ sẽ ra sao. Chúng tôi biết là mình đã bị mất quyền làm chủ, đó là một việc khó khăn, nhưng tất cả chúng tôi đều rất sợ một điều là chúng tôi đã mất đi nguồn sống của mình. – Amanda

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG