Những bài viết được dán thẻ ‘kỹ năng lãnh đạo’

Một Số Cách Giúp Bạn Dẫn Dắt Các Nhà Lãnh Đạo

Here are ways to help you lead the leaders

Kính thưa Chuyên gia huấn luyện Carnegie,Tôi từng là giám đốc bậc trung trong nhiều năm, và chưa hề gặp khó khăn trong việc dẫn dắt nhân viên của mình. Nhưng gần đây tôi được thăng chức thành giám đốc khu vực. Kể từ đó, tôi luôn phải vất vả tìm cách khơi gợi lòng nhiệt thành và năng lực của các giám đốc khác để giúp họ lãnh đạo nhân viên hiệu quả. Tôi không rõ mình đang thiếu yếu tố nào. Liệu công ty có thể giúp đỡ tôi trong vấn đề này?

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG