Những bài viết được dán thẻ ‘How to win friends and influence peole in the digital age digital age’

Nếu Dale Carnegie Còn Sống Đến Ngày Hôm Nay, Ông Sẽ Nói Gì Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội?

Dale Carnegie in the digital age

Những điều tương tự…Dưới đây là 9 nguyên tắc của Dale Carnegie trong những mối quan hệ giữa người với người, vốn vẫn duy trì được sự đúng đắn ngay cả trong điều kiện ngày nay.

1. Lắng nghe người khác. Khuyến khích người khác nói về họ.

Tạo ra sự kết nối chính là chìa khóa dẫn đến thành công với các phương tiện truyền thông đại chúng. Một trang Facebook mà ở đó doanh nghiệp chỉ nói về bản thân mình sẽ không thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong thế giới Internet, bạn nghe bằng cách đặt câu hỏi. Khi bạn hỏi, bạn dễ thu hút sự tham gia từ họ hơn, vì mọi người đều thích được lắng nghe. Và khi họ bắt đầu bình luận, trang của bạn sẽ được lan truyền rộng rãi và phát triển mạnh mẽ hơn.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG