Những bài viết được dán thẻ ‘giúp đỡ’

Điểm sáng

LightPeople

Hồi học đại học, tôi làm thêm công việc dạy khiêu vũ, và đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu làm việc với những người khuyết tật.

Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ một phụ nữ. Bà ấy nói bà ấy sống cùng một cô gái khuyết tật rất yêu âm nhạc, rồi hỏi liệu tôi có thể thử gặp cô gái này và dạy cô ấy khiêu vũ được không. Tôi quyết định rằng mình cũng nên thử.

Tôi và cô gái kia học cùng nhau 2-3 buổi – những buổi học luôn khiến tôi mệt nhoài, và tôi cho rằng đó là vì phải dạy kiểu “một thầy một trò”.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG