Những bài viết được dán thẻ ‘gặp gỡ’

Gặp gỡ và chào hỏi: những lỗi thường gặp

Joined in business

Không ai mong muốn khách hàng của mình lảng tránh chỉ sau những giây phút đầu của cuộc giao dịch. Nhưng điều này rất thường xảy ra. Lỗi thường gặp nằm ở đầu cuộc giao dịch, và sau đó khách hàng sẽ chọn giao dịch với những người khác. Bằng mọi giá bạn tránh những lỗi gây tác hại xấu đến mối quan hệ với khách hàng

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG