Những bài viết được dán thẻ ‘dự án’

Vượt Qua Một Dự Án Mà Bạn Ghét

Surviving a project you hate

Tôi là một nhà phân tích tài chính cho một công ty bảo hiểm lớn và vừa bị giao một dự án mà tôi ghét. Tôi không cảm thấy dự án này có ích lợi gì cho công ty, và thành thật mà nói, kỹ năng của tôi nên được sử dụng vào một việc khác. Tôi đã rất cáu kỉnh khi bị giao dự án này và tôi không thể nào tìm ra động lực để bắt tay vào làm. Tôi đã nói chuyện với sếp, nhưng cô ta chỉ nói rằng dự án này cần phải được thực hiện. Sau 10 năm làm việc ở đây, tôi không đáng bị như thế. Tôi không muốn bỏ việc, nhưng nếu làm dự án này, tôi sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng và tôi không thể làm một dự án mà mình ghét liên tục trong 6 tháng.

Thiết lập kế hoạch dự án hiệu quả

community_planning

Khả năng lập kế hoạch dự án, bao gồm các loại dự án lớn, nhỏ, đơn giản hay phức tạp, đóng vai trò thiết yếu trong môi trường kinh doanh ngày nay. Nếu không có những công cụ hỗ trợ cho công việc này, người ta thường cảm thấy lúng túng, tiến hành một cách “tùy cơ ứng biến”, đi chệch mục tiêu mong muốn; từ đó dẫn đến những thành công muộn màng, những kỳ hạn bị chậm trễ , hoặc thất bại hoàn toàn. Sau đây là những bước để hoạch định cho một dự án thành công.

Bước 1: “Should-Be” – Nên là

Đó là phạm vi dự án và nên chịu sự giám sát của các thành viên ban quản trị. Đó là những điều mà bạn thực sự muốn; nó sẽ mang lại lợi ích cho ai, bằng cách thức nào. Phạm vi dự án nên được công bố rõ ràng và được sự đồng ý giữa những thành viên ban quản trị và nhóm của bạn. Nếu bạn chưa làm tốt việc xác định phạm vi, việc lập kế hoạch dự án của bạn sẽ gần như là điều không thể thực hiện được.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG