Những bài viết được dán thẻ ‘Dale Carnegie Vietnam’

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Chuyến Đi Từ Thiện Ngày 29/05/2011

Charity

Sắp đến ngày Quốc Tế Thiếu Nhi – 1/6/2011, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam (DCVN) sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện dành cho tất cả những thành viên của gia đình Dale Carnegie, những cựu học viên Future Leader cùng bạn bè, người thân của họ và tất cả những ai quan tâm và muốn đóng góp, chia sẻ.

Tổng Kết Sự Kiện Chia Sẻ Giá Trị Đắc Nhân Tâm

ChiaSeDNT

Sự kiện Chia Sẻ Giá Trị Đắc Nhân Tâm đã diễn ra trong 6 tuần, từ ngày 22/11/2010 đến 22/01/2011, trên Facebook của Dale Carnegie Vietnam. Trong vòng 6 tuần, các bạn tham gia đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận trên 6 chủ sđề đã được chọn lựa cẩn thận từ trước. Đó là Tầm Nhìn, Suy Nghĩ Tích Cực, Tự Tin, Đối Nhân Xử Thế, Giao Tiếp và Lãnh Đạo.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG