Những bài viết được dán thẻ ‘Cổ Tích Sự Ra Đời Của Mẹ’

Cổ Tích Sự Ra Đời Của Mẹ

Co tich nguoi me

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:
“Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:
“Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG