Những bài viết được dán thẻ ‘bán hàng hiệu quả’

Làm Thế Nào Để Chuẩn Bị Cho Một Cuộc Gọi Bán Hàng

How to prepare a sales call

Kính gửi chuyên gia huấn luyện Carnegie:

Tôi là một chuyên viên vi tính và hiện đang điều hành một công ty của riêng mình được 5 năm. Tôi luôn muốn gia tăng nguồn khách hàng; tuy nhiên, mỗi lần tôi cầm ống nghe để gọi điện thoại giới thiệu là tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Tôi biết rõ sản phẩm của mình cũng như biết tôi có thể mang tới cho khách hàng một sản phẩm ưu việt; và tôi chỉ cần học cách làm thế nào để bán hàng. Mong Ban tư vấn có thể chỉ tôi cách để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc gọi bán hàng?

Không Ngừng Cải Thiện Quy Trình Bán Hàng

Continuous Sales Process Improvement

Nghệ thuật bán hàng là một chủ đề đang được nghiên cứu rất sôi nổi gần đây và điều này có lý do của nó. Khi các công ty và cá nhân chuyển sự chú ý đến vấn đề củng cố các chiến lược để đưa tầm nhìn về phía trước thì nghệ thuật bán hàng là điểm tập trung chính.
Suy cho cùng, bán hàng, động viên và cam kết luôn có mặt trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động dựa trên mối quan hệ mua – bán dù cho đó là sản phẩm hữu hình hay vô hình. Dù nghệ thuật bán hàng vẫn giữ vai trò trung tâm nhưng việc phát triển không ngừng quy trình là một công cụ rất hữu ích để xây dựng các bộ phận cần thiết cho việc biến quá trình cải thiện quy trình bán hàng trở thành một phần của mỗi hoạt động.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG