Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Những Yếu Tố Gắn Kết Đội Ngũ và Tầm Quan Trọng Của Chúng | Đắc Nhân Tâm

Những Yếu Tố Gắn Kết Đội Ngũ và Tầm Quan Trọng Của Chúng

Điều gì khiến một công ty có thể thành công hơn những đơn vị cùng ngành? Sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, kế hoạch chiến lược hơn, công nghệ hiện đại hơn hay là cấu trúc chi phí tốt hơn?

Tài Liệu Những Yếu Tố Gắn Kết Đội Ngũ Và Tầm Quan Trọng Của Chúng

Những yếu tố này đều góp phần giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, tuy nhiên tất cả đều có thể được sao chép bởi những công ty khác. Chỉ có một yếu tố duy nhất có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững – và tất nhiên là cả hiệu quả đầu tư, giá trị cốt lõi của công ty và thế mạnh lâu dài, đó chính là con người – đội ngũ nhân viên.

Nhắc đến con người, các nghiên cứu đều cho thấy những nhân viên gắn kết sẽ đạt hiệu quả cao hơn hẳn so với những nhân viên không gắn kết. Trong cuộc chiến về lợi thế cạnh tranh mà con người đóng vai trò then chốt, xây dựng được một đội ngũ gắn kết luôn là mục tiêu tối cao của các công ty.

Mặc dù có rất nhiều khảo sát về tỷ lệ phần trăm của những nhân viên gắn kết hay không gắn kết, chỉ có vài nghiên cứu tìm hiểu đâu là nguyên nhân thật sự ảnh hưởng đến điều này. Dale Carnegie đã cùng với Viện nghiên cứu MSW của Mỹ đã tìm hiểu những yếu tố về chức năng và cảm xúc ảnh hưởng đến khả năng gắn kết đội ngũ. Một bài khảo sát toàn quốc tại Hoa Kỳ được thực hiện trên 1500 nhân viên đã cho thấy có 3 yếu tố chính, trong rất nhiều yếu tố tác động đến việc tạo ra một đội ngũ gắn kết. Đó là:

- Mối quan hệ với người giám sát trực tiếp

- Niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao

- Niềm tự hào khi được làm việc cho công ty của mình

Tài liệu chuyên sâu của Dale Carnegie sẽ mang đến những thông tin hữu ích và chi tiết hơn về tầm quan trọng của Gắn Kết Đội Ngũ, những yếu tố tác động và phương pháp nâng cao tinh thần Gắn Kết cho nhân viên từ Nghiên cứu Dale Carnegie đã thực hiện.

Dale Carnegie Vietnam – Engagement

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,