Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Những câu hỏi về phát triển tổ chức dành cho khách hàng | Đắc Nhân Tâm

Những Câu Hỏi Về Phát Triển Tổ Chức Dành Cho Khách Hàng

Trước năm 2008, chúng ta đều có cái hiểu chung về cách vận hành của doanh nghiệp mình và điều gì tạo ra sự thành công cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi thời kỳ suy thoái ập đến, cách hiểu đó đã thay đổi. Chúng ta không còn đưa ra các giả định về sự thành công của doanh nghiệp chúng ta và những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Trước thực tế diễn ra như thế, chúng ta cần phải nghĩ xa hơn. Đây là thời điểm cho sự sáng tạo và việc này là khởi đầu cho sự phát triển tổ chức.

Có thể hiểu một cách giản nhất, phát triển doanh nghiệp là những phương pháp và cách tổ chức công ty nhằm tạo ra sự ảnh hưởng đế tính hiệu quả và thành công chung của doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng của cơ cấu công ty và có thể xây dựng hoặc phá vỡ công ty.

Để bắt đầu phát triển hoặc tái phát triển công việc phát triển tổ chức của công ty thì câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra là “sứ mệnh của công ty là gì?” Hãy xác định sứ mệnh, mục tiêu và sự tác động mà bạn cho là cần thiết. Nếu bạn không biết bạn sẽ đi đâu hay tại sao lại phải vậy thì phát triển để làm gì? Khi bạn hiểu rõ nơi mình sẽ đi thì bạn có thể bắt đầu thực hiện các bước cần thiết để đi đến đó.

Bước kế tiếp là xem xét cơ cấu của công ty. Liệu cơ cấu như thế có hỗ trợ được sứ mệnh? Nếu sứ mệnh đã được đề ra nhưng cơ cấu không phù hợp thì bạn cũng sẽ không đi đến đâu được. Việc này đi từ chính sách và thủ tục công ty đến cách tổ chức nhân viên. Ngoài ra, việc đảm bảo cơ cấu đó củng cố các giá trị của công ty cũng rất quan trọng.

Các doanh nghiệp không còn chỉ dựa vào cách làm trong quá khứ. Đây là lúc tạo ra một bầu không khí mới cho cả nhân viên và khách hàng. Bằng cách chú ý đến cả hai nhóm này, bạn sẽ nâng cao sức tác đông tổng thể của công ty và đạt được thành công nhanh hơn.

Việc đánh giá quá trình phát triển tổ chức không phải là làm một lần rồi quên. Thay vào đó, nó cần được đánh giá thường xuyên để đảm bảo rằng mọi người theo đúng sứ mệnh và có những điều chỉnh phù hợp theo thời gian.

Dale Carnegie Vietnam

 

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Những Câu Hỏi Về Phát Triển Tổ Chức Dành Cho Khách Hàng”

  1. Siete maravillas del mundo

    [...]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they’re in fact really worth a go by means of, so possess a look[...]

  2. to another, the limo blog schools them

    in all they need to know about riding in style, providing a great resource for people who need quick and comprehensive information about a subject not frequently discussed.the all-purpose limo blogcould you list and describe all the different sizes, st…

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create