Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Nâng Cao Khả Năng Giữ Chân Nhân Viên | Đắc Nhân Tâm

Nâng Cao Khả Năng Giữ Chân Nhân Viên

Kỹ năng lãnh đạo, giữ chân nhân viên

Duy trì đội ngũ nhân viên là một yếu tố quan trọng trong mọi loại hình kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải chiến đấu để duy trì đội ngũ nhân viên của mình bằng việc tăng lương. Tuy nhiên đây không phải là một cách làm hiệu quả về mặt kinh tế để đối phó với tình trạng chảy máu nhân lực. Chúng ta có thể giữ chân nhân viên bằng những khoản đầu tư ít mạo hiểm hơn nhưng mang đến lợi ích cao hơn. Sau đây là một vài phương pháp mà bạn có thể đối phó với tình trạng chảy máu nhân lực với một chi phí thấp nhất.

■    Mối quan hệ với người quản lý – Một vài cuộc khảo sát gần đây của Gallup cho thấy rằng yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và hiệu suất của nhân viên chính là sự tin tưởng và quan tâm của sếp.

■    Nhìn nhận và khen ngợi – Một vài người thích được khích lệ hơn là tiền bạc. Tán dương những thành tựu cá nhân và tập thể, viết những lời cảm ơn hoặc công nhận với một sự cảm kích thật sự và chân thành.

■    Công việc có tính kích thích và tạo sự thỏa mãn – Cho nhân viên tham gia vào các dự án ngay từ đầu. Nhân viên sẽ hăng hái hơn và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra những thành quả sáng tạo và những ý kiến khác biệt bùng lên ở nơi họ.

■    Định hướng nghề nghiệp rõ ràng và những cơ hội – Tạo ra cơ hội huấn luyện những kỹ năng mới và phát triển nghề nghiệp là một dấu hiệu cho thấy rằng nhà quản lý hoặc công ty đang thay mặt nhân viên đầu tư cho họ. Khuyến khích nhân viên tham gia những tổ chức chuyên nghiệp bằng cách trả phí thành viên và cho nghỉ phép để họ có thể tham dự những buổi hội nghị nhằm bồi dưỡng phát triển chuyên môn.

■    Tôn trọng một cuộc sống cân bằng – Thừa nhận và tôn trọng vai trò quan trọng của đời sống cá nhân cũng như gia đình của nhân viên sẽ giúp ngăn chặn sự kiệt sức và bồi đắp lòng trung thành.

Dale Carnegie Vietnam

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create