Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Mười Từ Viết Tắt Hàng Đầu Trong Huấn Luyện Bán Hàng | Đắc Nhân Tâm

Mười Từ Viết Tắt Hàng Đầu Trong Huấn Luyện Bán Hàng


Các từ viết tắt trong huấn luyện bán hàng, dù có đúng hay không, đều cốt ý tạo ra sự vui vẻ, màu sắc và hứng thú đối với nhân viên và đội ngũ bán hàng. Các từ viết tắt là một công cụ giúp trí nhớ tuyệt vời hỗ trợ cho việc ghi nhớ và học tập. Bên dưới là danh sách 10 từ viết tắt hàng đầu trong huấn luyện bán hàng hiện nay.

AIDA: Xuất hiện trong huấn luyện bán hàng từ những năm 50, không chỉ vì nó có tính quy củ và xoáy vào những điều quan trọng, từ AIDA đến thế kỷ 21 vẫn còn nguyên giá trị. Nó là viết tắt của Attention (chú ý), Interest (quan tâm), Desire (mong muốn) và Action (hành động). Từ viết tắt này trong huấn luyện bán hàng được xem là mô hình “Cấp bậc ảnh hưởng”, mô hình này về cơ bản là mô tả quá trình người ta hình thành động cơ hành động dựa trên tác nhân kích thích bên ngoài như thế nào, ví dụ: khi chúng ta mua một cái gì đó chúng ta sẽ mua theo quá trình AIDA ở trên. Bán hàng cũng giống như vậy.

SPIN: Là viết tắt của từ Situation (tình huống), Problem (vấn đề), Implication (hàm ý) và Need (nhu cầu). Đây là từ viết tắt trong bán hàng xuất hiện từ những 70 và 80. SPIN là một quy trình bán hàng mà đến nay vẫn là phương pháp bán hàng hữu hiệu đối với các khách hàng tiềm năng.

DIPADA: Là viết tắt của từ Define (định nghĩa), Identify (xác định), Proof (bằng chứng), Agreement (thống nhất), Desire (mong muốn) và Action (hành động). Từ viết tắt này thường được dùng trong lĩnh vực bán hàng truyền thông, nhưng nó cũng cần được biết trong trường hợp áp dụng kỹ thuật bán hàng này trong quá trình nói chuyện với nhân viên bán hàng khách hay trưởng nhóm hoặc quản lý trực tiếp nhóm bán hàng. DIPADA xuất hiện vào khoảng những năm 90 và đâu những năm 00, đây là cơ cấu chủ yếu được dạy cho tất cả các nhân viên bán hàng truyền thông.

ABC: Always Be Closing (luôn kết thúc). Tự nó đã nói lên ý nghĩa.

AFTO: Ask For The Order (yêu cầu quyết định đặt hàng); xuất hiện sau ABC, nhưng quy trình này có tính bắt buộc hơn và là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong bán hàng mà đa số các nhân viên bán hàng thường hay quên.

SMART: Viết tắt của từ Specific (cụ thể), Measurable (khả lượng), Achievable (khả thi), Realistic (thực tế) và Time framed (thời lượng). Mục tiêu càng được định rõ thì càng dễ đạt được. Một nhân viên bán hàng không chỉ cấn đề ra mục tiêu để đạt được những doanh số mà còn phải nghĩ về khách hàng mục tiêu, các cuộc họp, v.v… mà có thể giúp họ tạo ra cơ hội bán hàng.

ALF: Viết tắt của từ Always Listen First (Luôn lắng nghe trước). Đây là một phần quan trọng trong các buổi huấn luyện bán hàng.

ASK: Viết tắt của từ Activity (hoạt động), Skills (kỹ năng), Knowledge (kiến thức). Một từ viết tắt tuyệt vời dành cho huấn luyện và phát triển bán hàng. Đây là 3 thành tố cần thiết để xây dựng nhân viên và đội ngũ bán hàng thành công.

DMAIC: Viết tắt của từ Define (định nghĩa), Measure (đo lường), Analyze (phân tích), Improve (cải thiện) và Control (kiểm soát), Từ viết tắt này được sử dụng ở hầu hết các công ty theo lý thuyết 6 sigma để đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Quy trình 6 sigma là triết lý quản lý dựa trên lý thuyết giảm thiểu các khiếm khuyết trong quản lý.

PRIDE: Đây là từ viết tắt của năm đặc điểm giúp đảm bảo các nhân viên bán hàng hoàn thành công việc và biến kết quả doanh thu mong muốn thành hiện thực. PRIDE là viết tắt của từ Proven (chứng thực), Respectful (tôn trọng), Innovative (đổi mới), Decisive (quyết đoán) và Enthusiastic (nhiệt tình).

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Mười Từ Viết Tắt Hàng Đầu Trong Huấn Luyện Bán Hàng”

  1. Visitor recommendations

    [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]…

  2. marketing newbies. 3. submit it to offline

    publications, like business opportunities magazine. 4. post it on my blog. 5. publish it to my website. 6. submit it to online newsletters targeting marketing newbies. 7. include it in a report about article writing. 7. put it in a report

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create