Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Một Số Mẹo Quản Lý Thời Gian | Đắc Nhân Tâm

Một Số Mẹo Quản Lý Thời Gian

Hãy thử những mẹo nhỏ sau đây để tận dụng tối đa khoảng thời gian bạn có.

 

Đưa ra thứ tự ưu tiên: Mỗi ngày trước khi về nhà, ghi chú 6 thứ quan trọng nhất bạn cần làm vào ngày mai. Lên lịch cho những điều quan trọng nhất. Hiện thực hóa lượng thời gian cần thiết. Cộng với khoảng bù trừ. Đừng để phí những giờ đầu tiên của ngày, khi mà bạn tươi tỉnh nhất.(Sheila Adler, huấn luyện quản lý thời gian, Hiệp Hội Quản Lý Hoa Kỳ.)

 

Tối thiểu hóa thời gian: Giữ một chế độ tối thiểu các hoạt động trong tuần. Xem xét điều gì có thể bị loại bỏ hay rút ngắn, Thường xuyên cập nhật các nhu cầu của cấp trên để đảm bảo bạn đang đi đúng với hướng mà họ muốn cũng như mục tiêu của công ty. (David Fagiano, COO của Tổ chức Dale Carnegie)

 

Danh sách những việc cần làm: Thường xuyên xem lại danh sách những việc cần làm và xóa những phần không cần thiết. Tái thiết lập hay trì hoãn một số việc để chúng không gây nhiễu các kế hoạch chính. Chia sẻ công việc cho người khác, đặc biệt là khi họ có thể làm nó tốt hay nhanh hơn. Tạo những con đường tắt. Ví dụ như mẫu báo cáo khách hàng, nhằm tiết chế lượng thời gian cho những việc lặp đi lặp lại.(Julie Morgenstern, tác giả cuốn “Đừng bao giờ kiểm tra thư vào buổi sáng”)

 

Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Một Số Mẹo Quản Lý Thời Gian”

  1. if you are a serious blogger, pay

    attention to what you did that day and blog about it later. it is great therapy and can be of great interest to your readers. when to catch up…….like writing the same day each week…or same day each month… once you

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create