Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Lập Các Mục Tiêu Có Thể Đạt Được Và Đo Lường Được Cho Bạn Và Đội Ngũ | Đắc Nhân Tâm

Lập Các Mục Tiêu Có Thể Đạt Được Và Đo Lường Được Cho Bạn Và Đội Ngũ

Các lãnh đạo cần phải quyết tâm tập trung vào mục tiêu và huấn luyện cho nhân viên làm như vậy. Bên dưới là một số gợi ý về cách huấn luyện nhân viên kiên trì trong việc đạt được các mục tiêu của họ.

Đưa ra thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu của bạn. Bước đầu tiên là động não để tạo ra một danh sách tất cả những việc mà bạn muốn đạt được. Bạn có thể thực hiện việc này cùng với nhóm của mình và những người giao cho bạn dự án. Sau khi đã tạo ra danh sách này, hãy phân loại các ý tưởng trong danh sách – khẩn cấp, quan trọng, và không cần thiết. Bây giờ bạn có thể phát triển một danh sách đánh số các mục tiệu cụ thể đối với những việc cần hoàn thành.

Thiết lập lịch làm việc với các mục tiêu trước mắt. Giờ bạn đã có danh sách những việc cần làm, hãy lên một lịch cụ thể để bạn có thể đưa ra ngày tháng thực hiện tất cả những việc đó. Các mục tiêu khẩn cấp cần được giải quyết sớm, vì thế việc đề ra khung thời gian cho những việc này là rất quan trọng. Ngoài ra, bằng cách đề ra các bước thực hiện trước cho các mục tiêu lớn hơn, bạn có thể chắc chắn rằng quá trình sẽ diễn tiến trôi chảy cũng như cách thực hiện cần thay đổi như thế nào để đáp ứng các thời hạn. Những mục tiêu trước mắt này cũng giúp bạn có thể đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ và xác định chiến thuật nào hiệu quả quả trong việc đạt được các mục tiêu của bạn.

Truyền đạt hệ thống mục tiêu và các mục tiêu cụ thể cho đội ngũ. Cần đảm bảo mỗi thành viên trong đội ngũ của bạn hiểu rõ tầm quan trọng của các mục tiêu và khung thời gian thực hiện chúng. Xin góp ý từ các thành viên về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu này. Sau cùng, hãy giao cho các thành viên trong đội ngũ thực hiện những khía cạnh chi tiết của các mục tiêu lớn, cho họ biết họ có trách nhiệm thực hiện những việc gì.

Tưởng thưởng cho sự thành công. Đề ra mục tiêu là một trong những phần khá dễ của công việc này. Bây giờ bạn cần phải giữ cho đội ngũ và bản thân có động lực để đạt được chúng bất kể những thay đổi thường xuyên tại nơi làm việc. Yếu tố tạo động lực mạnh mẽ nhất chính là thưởng mỗi khi hoàn thành một mục tiêu. Đó có thể là một hộp bánh hay thậm chí là một thông báo chúc mừng. Hãy đảm bảo rằng mọi người biết là bạn trân trọng thời gian và công sức của họ.

 Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,