Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Làm Thế Nào Để Nhân Viên Có Động Lực | Đắc Nhân Tâm

Làm Thế Nào Để Nhân Viên Có Động Lực


Động lực là một trong những điều bí ẩn và khó hiểu giúp định hướng hành vi con người ở mọi cấp độ. Ngày nay, nó là một trong những đặc điểm cần thiết trong hành hành vi mà một nhân viên giỏi cần có vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của công ty mà còn ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc. Vào đầu thế kỷ 20 khi tâm lý học được xem là lĩnh vực cần được nghiên cứu và chú ý thì người ta đã viết về một số lý thuyết về động lực. Cụ thể là Maslow và Skinner đã có những ý kiến rất thấu đáo về động lực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của bản thân và quá trình quan sát hành vi của con người. Những lý thuyết này vẫn có được áp dụng đến ngày nay và có thể giúp người ta hiểu làm thế nào để nhân viên có được động lực.

Xét trên khái niệm của Skinner thì hành vi có thể được nhìn nhận theo thưởng và phạt. Nếu hành động tạo ra phản ứng tiêu cực thì hành vi thực hiện hành đó sẽ bị kiềm chế. Nếu một hành động có các kết quả tích cực thì hành vi này có thể được lặp lại. Mặc dù rất ít mô hình kinh doanh dựa hoàn toàn vào hệ thống này nhưng quả đúng là nhân viên phản ứng lại những phần thưởng và những phần thưởng này có thể là bất cứ điều gì từ lời khen miệng, tăng lương hay thăng chức. Động lực ở đây xoáy vào phần thưởng và làm những hành động cần thiết để có được nó.

Tuy nhiên, khi huấn luyện công việc nói riêng và các thủ tục trong tổ chức nói chung thì lý thuyết của Maslow dường như tỏ ra hữu ích hơn và có thể cũng hiệu quả. Dựa trên tháp nhu cầu, con người ta có được động viên bởi nhiều yếu tố phức tạp. Nó bắt đầu bằng việc thỏa mãn nhu cầu cơ bản đối với thức ăn và chỗ ở và trên đỉnh thấp là nhu cầu thể hiện bản thân. Trong công việc, sự tự thể hiện bản thân thật sự là yếu tố động viên rất cao. Mọi người có ở lại với công việc thú vị bởi vì bản thân công việc đó lôi cuốn và giúp họ tiến lên trong hành trinh khám phá của bản thân.

Hiểu rõ các nhân tố cốt lõi về hành vi của con người này có thể giúp công việc trôi chảy khi động viên mọi người làm những công việc thú vị và đầu tư vào thời điểm mà có thể phát huy hết tất cả khả năng.

Dale Carnegie Vietnam

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Làm Thế Nào Để Nhân Viên Có Động Lực”

  1. other thing about having good content is

    that your blog will spread around the web without you having to do anything. a lot of blogs come to fame from mentions on other larger blogs or by word of mouth. if you have a lot of good content people

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create