Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Làm Thế Nào Để Khiến Những Quản Lý Của Bạn Đứng Ra Lãnh Đạo | Đắc Nhân Tâm

Làm Thế Nào Để Khiến Những Quản Lý Của Bạn Đứng Ra Lãnh Đạo

Để người khác có được đạo đức nghề nghiệp và khả năng lãnh đạo là việc không dễ dàng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng sẽ có một số người không có cùng mục tiêu và nguyện vọng như bạn. Có một cái nhìn cởi mở và học cách sử dụng những kỹ thuật khác nhau sẽ giúp bạn truyền cảm hứng cho những người khác. Dưới đây là vài cách mà bạn có thể tạo nhiệt huyết cho các nhà quản lý để họ đứng ra lãnh đạo.

Thử thách – Đưa ra một thử thách. Nhiều người cần có một thử thách cụ thể làm động lực cho chính bản thân họ. Bằng việc đặt ra những thử thách, bạn cũng có thể đặt ra được những mục tiêu rõ ràng và vừa sức cho thành viên trong nhóm.

Khơi gợi những động cơ cao thượng ở người khác – Nhiều người có thể nghĩ rằng công việc của họ chẳng có gì nỗi bật. Bằng cách khơi gợi những động cơ cao thượng ở người khác, bạn có thể nâng cao tinh thần và đồng thời đề ra những tiêu chuẩn cao hơn cho nhân viên.

Đồng cảm – Đừng bao giờ phủ định ý kiến, việc làm của người khác hoặc nói với họ rằng họ đã sai. Hãy lắng nghe và đồng cảm với ý kiến và khát vọng của người khác.

Bằng chứng - Hãy chứng minh cho những ý kiến của mình. Bạn có thể khiến cho những ý kiến của mình trở nên thật sự thuyết phục bằng việc đưa ra các bằng chứng liên quan chặt chẽ đến chúng. Nếu bạn có bằng chứng thì ngay người quản lý có tiếp nhất cũng sẽ chú đến.

Lắng nghe - Hãy lắng nghe những gì mà các nhà quản lý nói. Một số nhân viên không ham muốn lên các vị trí cao trong công ty, mà họ sẽ cảm thấy thỏa mãn nếu như ý kiến của họ được coi trọng.

 Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,