Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Làm Thế Nào Để Công Việc Huấn Luyện Tại Công Ty Trở Nên Hiệu Quả | Đắc Nhân Tâm

Làm Thế Nào Để Công Việc Huấn Luyện Tại Công Ty Trở Nên Hiệu Quả

How to Make Corporate Training EffectiveSuy thoái kinh tế gần đây đã khiến nhiều công ty phải đánh giá lại ngân sách và chi tiêu của mình. Đối với nhiều công ty thì các hoạt động huấn luyện cũng bao gồm ở trong đó. Huấn luyện tại công ty là một phần quan trọng trong việc duy trì công việc kinh doanh thành công và chuẩn bị cho tương lai. Vì thế, những người chủ doanh nghiệp và các tổng giám đốc cần phải tìm ra và tận dụng chương trình huấn luyện hiệu quả nhất với giá tốt nhất.

Khi xem xét bất kỳ chương trình huấn luyện nào, một trong những điều ưu tiên cần chú ý là cách ứng dụng vào công việc kinh doanh. Một công ty phải thường xuyên thực hiện các bài thuyết trình bán hàng, đặc biệt là trước đám đông sẽ gặt hái được nhiều lợi ít từ chương trình huấn luyện trình bày trước công chúng. Trái lại, một công ty nhỏ có ít nhân viên có thể không cần đến chương trình huấn luyện về phối hợp làm việc giữa các nhóm và các phòng ban. Việc đánh giá các nhu cầu của công ty cùng với những lựa chọn và đặc điểm của chương trình huấn luyện sẽ làm chương trình hiệu quả hơn.

Đánh giá và tái đánh giá là cách tốt nhất để đo lường mức độ hiệu quả của chương trình huấn luyện. Trên mạng có rất nhiều công thức giúp xác định độ hiệu quả của chương trình, chương trình nào đặc biệt có ích với công ty lớn nhưng không nhất thiết phải thực hiện. Một điều cần chú ý là năng suất phải được cải thiện. Khi nhân viên tham gia vào nhiều chương trình huấn luyện và hiểu rõ hơn về những việc cần làm và cách làm thì lượng thời gian bỏ ra để hoàn thành công việc sẽ ít đi và kết quả sẽ nhiều hơn.

Một cách khác để đánh giá tính hiệu qủa của chương trình huấn luyện là trò chuyện với nhân viên. Một khảo sát có thể là công cụ hữu hiệu để tiếp thu phản hồi về những yếu tố hiệu quả và không hiệu quả. Các ý kiến và quan điểm của nhân viên có thể cực kỳ có ích trong việc định hình chương trình huấn luyện để tăng tính hiệu quả và sát với công ty.

Ngày nay, sự thông thạo và hiệu quả là những đặc điểm cần thiết đối với một doanh nghiệp thành công. Để đạt đến mục tiêu đó, các công ty cần đưa ra những chương trình huấn luyện sao cho mọi người đều có thể tiến bước đến thành công.

Nguồn: Dale Carnegie Training

 Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,