Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Huấn Luyện Lãnh Đạo – Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Thành Của Doanh Nghiệp | Đắc Nhân Tâm

Huấn Luyện Lãnh Đạo – Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Thành Của Doanh Nghiệp

Leadership Training Essential to Business SuccessTrong số những ưu tiên cần thiết cho sự sống còn và thành công lâu dài của doanh nghiệp, ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc huấn luyện lãnh đạo. Dù quy mô hay cơ cấu doanh nghiệp của bạn thế nào đi nữa thì nó cũng đảm bảo được những nhà lãnh đạo, quản lý và giám sát nhân viên có thể xác định được không khí làm việc và mức năng suất của công ty. Đây là một trong những lý do cơ bản giải thích tại sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp và công ty chú ý đến các hội thảo chuyên môn để giúp các quản lý của họ có những kỹ năng lãnh đạo phù hợp. Quản lý và lãnh đạo hiệu quả không chỉ gói gọn trong các khía cạnh chuyên môn của chức vụ mà nó đỏi hỏi phải có một số kỹ năng quan trọng ở một người lãnh đạo mạnh mẽ.

Giao tiếp hiệu quả có vai trò thiết yếu đối với các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hay lầm tưởng và xem đây là khả năng đưa ra các mệnh lệnh và có mặt để ra lệnh. Thực sự, điều này hoàn toàn trái với việc lãnh đạo hiệu quả và có thể tạo ra một bầu không khí làm việc ngột ngạt hoặc tiêu cực. Khả năng lãnh đạo và giao tiếp hiệu quả giúp tránh những chạm chán quyền lực không cần thiết và tạo ra một môi trường tập thể đoàn kết. Các giám sát có mặt là để hỗ trợ năng suất của công ty chứ không phải ở đó để xem thường, sĩ nhục hay hạ phẩm giá của nhân viên. Nếu mà như vây thì chắc chắn nhân viên sẽ oán hận người giám sát và có biểu hiện không phục tùng và thiếu năng suất. Nếu ngược lại, nhân viên sẽ muốn hỗ trợ người giám sát, có trách nhiệm và làm việc có năng suất hơn.

Khi một doanh nghiệp tiếp cận một đơn vị huấn luyện chuyên nghiệp cho cấp quản lý và lãnh đạo thì, về cơ bản, họ muốn đảm bảo công ty có năng suất hơn. Các hội thảo như thế thường dạy một số kỹ năng nền tảng và cực kỳ quan trọng và giao tiếp hiệu quả là một trong số đó. Các kỹ năng lãnh đạo quan trọng khác là về cách tạo ra một bầu không khí làm việc nhóm, ủy thác công việc và kiểm soát mâu thuẩn. Chúng ta luôn có cách hiệu quả và phù hợp để đối phó với hành vi bất phục tùng và các kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp ta giải quyết vấn đề và xây dựng đội ngũ làm việc có năng suất hơn.

 Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,