Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Hiểu khác nhau | Đắc Nhân Tâm

Hiểu khác nhau

Hai thanh niên có nhiều điều không được như ý trong cuộc sống.

Họ đến hỏi sư phụ: –Thưa thầy, chúng con trong công việc thường bị mọi người chèn ép, trong long rất buồn. Xin thầy cho chúng con biết chúng con có thể từ bỏ công việc hiện tại hay không?

Sư phụ nhắm mắt nhắm môi hồi lâu rồi mới nói ra năm chữ: –Chẳng qua vì bát cơm.

Nói xong xua tay, ý bảo hai người về. Hai người chưa hiểu ý thầy nói gì. Về đến công ty , một người đã nộp đơn xin thôi việc cho ông chủ rồi về làm ruộng.

Thấm thoát đã mười năm. Người về làm việc đã trở thành 1 đã trở thành một nông dân thực thụ. Người kia ở lại công ty không mắc sai lầm gì, lại do nhẫn nại, nỗ lực học tập, không ngừng vươn lên, dần được coi trọng và trở thành nhà quản lý.

Một hôm , hai người gặp nhau. Anh nông dân nói: –Anh vì sao lúc ấy không nghe lời sư phụ? Sư phụ đề cho chúng ta năm chữ “Chẳng qua vì bát cơm”.Tôi vừa nghe đã hiểu. Chẳng qua vì một bát cơm thò làm sao phải chịu khổ ở công ty. Cho nên thôi về việc sống tự do tự tại.

Nhà quản lý cười nói: –Nghe sư phụ nói “chẳng qua vì bát cơm” vừa thấy nhục vừa thấy khổ. Nhưng tôi cần cơm ăn nên ông chủ bảo gì tôi làm nấy. Không so bì thiệt hơn, không tị nạnh với người khác. Làm như thế có trái ý sư phụ không?

Hai người lại cùng đến gặp sư phụ. Đã già lắm rồi nhưng ông vẫn mở to đôi mắt.

Lát sau ông đáp lại bằng năm chữ: –Chẳng qua hiểu khác nhau. 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Comments are closed.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG
,