Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Gặp gỡ và chào hỏi: những lỗi thường gặp | Đắc Nhân Tâm

Gặp gỡ và chào hỏi: những lỗi thường gặp

Không ai mong muốn khách hàng của mình lảng tránh chỉ sau những giây phút đầu của cuộc giao dịch. Nhưng điều này rất thường xảy ra. Lỗi thường gặp nằm ở đầu cuộc giao dịch, và sau đó khách hàng sẽ chọn giao dịch với những người khác. Bằng mọi giá bạn tránh những lỗi gây tác hại xấu đến mối quan hệ với khách hàng

Bỏ qua khách hàng đang chờ bạn:

Đôi khi bạn quá bận với khách hàng đang tiếp nên không thể giúp ngay khách hàng đang đợi bạn. Bạn đừng bao giờ bỏ qua khách hàng đang đợi bạn. Sự tiếp xúc bằng ánh mắt, vẫy tay hoặc nói một hoặc hai từ để cho khách hàng biết bạn nhận thấy họ và sẽ tiếp họ ngay khi bạn có thể.

Bị phân tâm:

Bạn dễ dàng bị phân tâm bởi những khách hàng khác, những trách nhiệm khác và nhiều hoạt động có liên quan trong dịch vụ khách hàng. Khách hàng có thể thấy bạn bị phân tâm và rõ ràng họ có cảm giác rằng họ không phải là người được ưu tiên đầu.

Trả lời những câu hỏi và gọi điện trong khi giúp đỡ khách hàng:

Thật là một thử thách khó khăn để làm cho mỗi khách hàng cảm thấy rằng họ có giá trị như nhau và xu hướng một số khách hàng cố gắng đẩy họ lên hàng đầu. Bạn hãy nói một vài từ thân thiện đối với từng người để biểu lộ rằng bạn sẽ giúp họ khi bạn đã hoàn tất việc phục vụ khách hàng đang tiếp.

Lời chào hỏi đơn điệu, nhàm chán:

Tỏ ra nhiệt tình trong lời chào hỏi và tạo ra một điều gì đó mang tính sáng tạo hơn là chí nói “anh/chị cần gì?”. Tạo ra sự thách thức cá nhân khi làm cái gì đó đặc biệt đến từng khách hàng. Điều này sẽ làm cho phần gặp gỡ và chào hỏi của quá trình bán hàng trở nên thú vị hơn và thỏa mãn hơn.

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Gặp gỡ và chào hỏi: những lỗi thường gặp”

  1. Thorn of Girl

    Great info can be found on this net web site.

  2. time of recession, everybody who has a

    business, is working, or is looking for a job, are required to understand the impact caused by recession on general employment patterns.recession is giving birth to unemployment:according to various research and surveys, it is found that, the aftereffe…

Leave a Reply to Why Not Find Out More

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create