Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Download Miễn Phí Tài Liệu Những Điều Cần Biết Về Kế hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa | Đắc Nhân Tâm

Download Ngay Tài Liệu “Những Điều Cần Biết Về Kế Hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa”

Tác giả: Tổ chức Dale Carnegie

Hầu hết các nhà quản lý hiểu rằng rất khó để tìm kiếm nhân tài. Việc thay thế nhân viên hiện tại bằng nhân viên có trình độ tương đương từ bên ngoài có thể tốn kém hơn rất nhiều so với việc gìn giữ và phát triển những người hiện tại. Lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa nghĩa là cung cấp đủ nhân tài cho hệ thống nhân sự của tổ chức và củng cố sức mạnh dự trữ bên trong. Nó cũng có nghĩa là tạo đòn bẩy cho các cá nhân xuất sắc có sẵn trong tổ chức bằng cách phát triển tối đa tiềm năng của họ.

Kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa là một phương tiện giúp “xác định những vị trí then chốt, bắt đầu bằng vị trí của quản lý dự án, quản lý bộ phận và mở rộng ra đến những vị trí cao nhất trong tổ chức” (Carter, 1986, trang 13-14). Mặc dù thường bị nhầm lẫn với kế hoạch thay thế nhân sự, kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa quy mô hơn vì nó tập trung vào phạm vi rộng hơn, không chỉ một vị trí, một phòng ban hay một bộ phận (Rothwell, 2005). Mọi người cũng thường nghĩ rằng phạm vi của nó chỉ dành cho vị trí quản lý cấp cao nhưng thật ra kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa mang nghĩa rộng hơn và có thể mở rộng xuống những vị trí khác trong sơ đồ tổ chức mà những nhà quản lý muốn nhắm tới. Nó cũng khác với kế hoạch thay thế nhân sự ở chỗ người kế thừa được cất nhắc thông qua cấp độ vị trí (thay vì theo bộ phận/phòng ban) trong sơ đồ tổ chức.

Mọi kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa tốt đều được thiết lập xoay quanh một lộ trình tích hợp được tất cả các yếu tố liên quan và nhấn mạnh việc phát triển của nhân viên (Rothwell, 2005a). Hình dưới đây minh họa một ví dụ về mô hình các bước của xây dựng đội ngũ kế thừa.

Xem mô tả chi tiết các bước trong lộ trình xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa cùng với những thông tin, kiến thức quan trọng khác liên quan đến chủ đề này trong tài liệu Những Điều Cần Biết về Kế hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa, do tổ chức Dale Carnegie biên soạn, hiện đang có mặt trên website Dale Carnegie.

Click vào nút dưới đây để download Miễn Phí tài liệu Những Điều Cần Biết về Kế hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa.

 Dale Carnegie Vietnam

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Download Ngay Tài Liệu “Những Điều Cần Biết Về Kế Hoạch Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa””

  1. Online Article…

    [...]The information mentioned in the article are some of the best available [...]…

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create