Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Để trở thành một thành viên có đóng góp tích cực của đội ngũ | Đắc Nhân Tâm

Để trở thành một thành viên có đóng góp tích cực của đội ngũ

Trong môi trường làm việc ngày nay, bạn được trông mong sẽ là một thành viên có đóng góp tích cực cho đội nhóm của mình, thường là tham gia vào nhiều nhóm khác nhau cùng một lúc. Bạn có những nhóm được tập hợp từ các nhóm làm việc, các nhóm thuộc những dự án khác nhau gồm những bạn đồng nghiệp trong công ty, và cả những cá nhân ở bên ngoài công ty, ví dụ như các cố vấn, đối tác, khách hàng của bạn.

Khả năng của bạn được nhìn nhận qua việc trở thành một thành viên sáng giá, có đóng góp tích cực trong các đội nhóm có thể mang đến một tác động to lớn giúp bạn đạt được mục tiêu sự nghiệp của mình. Việc xây dựng hình ảnh như một thành viên tích cực có tác động đến những mục tiêu, những mối quan hệ trong công việc và những cơ hội để trở thành người lãnh đạo nhóm của bạn. Ngoài ra nó còn mang đến cho bạn một sự thỏa mãn cá nhân và là động lực thúc đẩy bạn trong công việc của mình. Sau đây là một số điều cần lưu ý khi bạn muốn trở thành một thành viên tích cực.

Kỹ năng lắng nghe

Để cả nhóm hoạt động một cách hiệu quả, bạn cần phải tập trung vào những đóng góp của từng thành viên khác và sẵn long tiếp thu ý kiến, nhận ra các thông điệp từ những đóng góp đó và hành động mà không đợi nhắc nhở.

Có thái độ đóng góp và hỗ trợ với các thành viên khác trong nhóm

Để nhóm đạt được đầy đủ tiềm năng của mình, bạn, đóng vai trò là một thành  viên của nhóm, phải gác lại những suy nghĩ cá nhân của mình và hỗ trợ các thành viên khác của nhóm. Không gì làm chậm quá trình phát triển của một nhóm hơn việc các thành viên có thái độ không hợp tác với nhau. Có thể bạn không phải lúc nào cũng cùng chung đường hướng suy nghĩ với nhóm của mình, nhưng bạn cần phải hỗ trợ và giúp đỡ cho các đồng nghiệp và người lãnh đạo của mình, hợp tác với họ để đạt được những kết quả mà nhóm bạn mong muốn đạt được.

Nhất quán trong việc chuẩn bị và hoạt động

Trong một nhóm, các thành viên đảm nhiệm các nhiệm vụ của mình và sau đó giao cho các thành viên khác trong nhóm. Nếu bạn không chuẩn bị tốt hoặc thực hiện công việc của mình không đồng bộ, bạn sẽ làm chậm tiến độ của cả nhóm. Sự tồn tại và tan rã của một nhóm được quyết định bằng mức độ tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm và tính nhất quán là một yếu tố quan trọng nhất trong việc gầy dựng niềm tin.

Có kỹ năng lập kể hoạch, tổ chức và quản lý thời gian

Vì sự phức tạp của việc phân chia khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm, bạn phải có kỹ năng trong việc lập kế hoạch, tổ chức việc thực hiện khối lượng công việc, và hoàn thành nhiệm vụ của mình theo cách có thể giúp những người khác cùng hoàn thành được nhiệm vụ của họ đúng hạn.

Biết và có kinh nghiệm về các vai trò trong nhóm

Một thành viên được xem là lý tưởng của nhóm phải được huấn luyện, có kiến thức và kinh nghiệm để hoạt động một cách hiệu quả ứng với vai trò của mình. Nếu bạn thấy mới lạ với vai trò của mình, và thiếu những kinh nghiệm cần thiết, bạn phải có trách nhiệm lấp đầy các thiếu sót đó bằng việc học hỏi, hoặc tham dự các khóa huấn luyện.

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Để trở thành một thành viên có đóng góp tích cực của đội ngũ”

  1. las 7 maravillas del mundo

    [...]very handful of websites that occur to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create