Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đạt được chữ Tín trong bán hàng | Đắc Nhân Tâm

Đạt được chữ Tín trong bán hàng

Bạn có muốn mọi người tin cậy ở bạn và đầu tư tiển cho những ý tưởng của bạn? Trước khi đạt được niềm tin, bạn phải là một con người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Dưới đây là vài cách mà bạn có thể tăng niềm tin bằng các cơ hội triển vọng trong các cuộc kinh doanh.

1 – Đưa ra các lợi ích chung – Trích dẫn những lợi ích chung mà công ty bạn mang lại và chúng liên quan tới những nhu cầu, mong muốn và mối bận tâm của người mua. Chuẩn bị và nghiên cứu cơ hội triển vọng trước khi bạn chia sẻ với khách hàng. Khi bạn giới thiệu những ý tưởng, điều đó sẽ cho thấy rằng bạn quan tâm tới việc thúc đẩy các cơ hội triển vọng chứ không phải chỉ kiếm tiền.

2 – Hãy cụ thể – Đưa ra các kết quả về những khách hàng cũ đã hưởng lợi như thế nào. Nói thật cụ thể về khoản sinh lời khi đầu tư. Thay vì nói rằng “Sản phẩm này cải thiện năng suất”, hãy nói rằng “Công ty XYZ đã bắt đầu dùng sản phẩm này từ năm trước, vì thế sau đó họ đã tiết kiệm được 500.000 đô”.

3 – Đề nghị các lợi ích tương tự - Nếu một công ty đang trải qua cùng loại vấn đề như những công ty trước đây, hãy nói cho họ nghe. Một khi bạn đã đưa ra những lợi ích chung và sau đó là các ví dụ cụ thể, thì việc hợp tác cùng với họ là hiển nhiên.

4 – Không chỉ là bán hàng – Tập trung vào người mua. Bằng cách tìm hiểu mong muốn, sở thích và nhu cầu của khách hàng tiềm năng, đưa ra các ví dụ cụ thể về thành quả, và sau đó liên kết chúng với nhau, tức là bạn đang thu hút khách hàng một cách đúng hướng. Việc tạo ra các mối quan hệ hợp lý và cơ hội sẽ cho thấy bạn không chỉ đơn thuần là một nhân viên bán hàng.

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Đạt được chữ Tín trong bán hàng”

  1. torre eiffel says:

    torre eiffel

    [...]Here are several of the web pages we recommend for our visitors[...]

  2. Websites worth visiting

    [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create