Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 3 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 3

Nguyên Tắc 3: Khơi gợi người khác ý muốn thực hiện điều bạn đề nghị họ làm.

Dễ khi nhận nhưng khó khi cho.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin.

Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết.

 

Vậy tại sao ta không làm một điều “khó” mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người?

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 3”

  1. mouth advertising will give results soon.the second

    step is to understand the perfect intersection of quantity and quality. all your articles, posts, images, everything, need to have a near 100% quality score, that means they must carry pure information and they must be written using the keywords that

  2. las 7 maravillas del mundo

    [...]we like to honor lots of other online internet sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create