Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 28 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 28

Nguyên Tắc 28: Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó.

 

Trong đời thường, cho người khác một thanh danh là quan trọng; nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được danh dự cho người ấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế.

“Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy.” – Johann Wolfgang von Goethe 

 

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 28”

  1. create quality content easily. guest blogging is

    wonderful way to get thousands of visitors instantly. now the question is how can you get maximum benefit by your guest post? the only constraint is to get your guest post approved by top blogs. they have strict criteria to accept

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create