Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 26 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 26

Nguyên Tắc 26: Giữ thể diện cho người khác.

 

Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Chì cần suy nghĩ vài phút, với vài lời nói ân cần, thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng là tránh làm thương tổn chính nhân cách của mình.

“Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác.”

Antoine de Saint Exupery

 
Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 26”

  1. rate you higher in the page rank

    and search engines. plus, do not forget, your readers want something new, so keep them on the edge of their seat wanting more. if you are away, let your readers know, and if you are busy, just write something real quick

  2. free dating site

    [...]below you’ll come across the link to some web sites that we consider you ought to visit[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create