Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 25 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 25

Nguyên Tắc 25: Đặt câu hỏi gợi ý thay vì đưa ra mệnh lệnh.

 

Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định. Và một khi họ tham gia ra quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định ấy một cách sáng tạo và tích cực nhất.

“Cố gắng đừng làm người khác bị tổn thương, dù là chỉ một câu nói đùa.” – Publilius Syrus 

 

 

 

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 25”

  1. gamer dating site

    [...]one of our guests not too long ago advised the following website[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create