Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 24 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 24

Nguyên Tắc 24: Xem xét, nhìn nhận và đánh giá bản thân trước khi góp ý cho người khác.


Tin tưởng rằng mình có lý trí và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của một tầm nhìn hẹp và cố chấp. Nếu bạn không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình thì lỗi lầm ấy sẽ khống chế bạn. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng bạn hơn mà còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình.Nếu người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ cũng từng phạm lỗi như thế , thì có khó khăn gì khi chúng ta nghe về những lỗi lầm của chúng ta? Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình ngay cả khi chưa kịp sữa chữa, có thể giúp chúng ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ. 

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 24”

  1. dating site says:

    dating site

    [...]Here is a superb Blog You may Come across Interesting that we Encourage You[...]

  2. las 7 maravillas del mundo

    [...]one of our visitors recently proposed the following website[...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create