Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 22 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 22

Nguyên Tắc 22: Bắt đầu bằng những lời khen tặng thành thật.


Khen ngợi trước khi góp ý cũng giống như nha sĩ bắt đầu công việc bằng thuốc tê. Nó sẽ giúp bệnh nhân khỏi đau đớn khi bị nhổ răng. Những người lãnh đạo và quản lý cần ghi nhớ: khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi , được tôn trọng và được quan tâm.

“Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cám ơn và lời xin lỗi.” – Montlue 

 

 

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 22”

  1. … [Trackback]

    [...] Read More: dacnhantam.com.vn/2011/11/02/dac-nhan-tam-–-nguyen-tac-vang-so-22/ [...]

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create