Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 15 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 15

Nguyên Tắc 15: Tạo điều kiện để người khác được nói thỏa thích.


Điều quan trọng nhất của mọi cuộc trò chuyện là để người khác bộc lộ mình. Sau khi bày tỏ những quan tâm của mình, người đối thoại sẽ hài lòng về bản thân và kiến thức của họ, và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta.

“Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác.” – M. F. Sovado 

 

Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 15”

  1. material that users will appreciate. here’s how

    you go about it.what’s a template?simply put, it’s a standardised outline of a document that you can use over and over again for similar purposes.why create one?”re-inventing the wheel”, is no fun. if you work for a single organisation it’s likely

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create