Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 12 | Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 12

Nguyên Tắc 12: Nếu bạn sai, nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm.


Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp.

Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với những sinh vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc, họ rất dễ bị tổn thương bởi định kiến nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh.“Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng: “Tôi đã sai”. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã.” – FenelonTrường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Đắc Nhân Tâm – Nguyên Tắc Vàng Số 12”

  1. gamer dating site

    [...]just beneath, are many entirely not associated sites to ours, nonetheless, they’re certainly worth going over[...]

  2. web site. but without traffic, the benefits

    of having a web site are lost. yes, the internet churns out revenue opportunities like there’s no tomorrow, but only if you have internet traffic and a constant flow of it. so, how does a small business owner build traffic so

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create