Cách Để Sắp Xếp Công Việc Trước Khi Nghỉ Phép

How to take care of work before your vacation

Chào chuyên gia huấn luyện Dale Carnegie,

Tôi đang lên kế hoạch đi nghỉ cho ngày lễ. Tôi thật sự lo lắng về khối lượng công việc cần được làm của tôi trong suốt thời gian tôi vắng mặt. Tôi như muốn “phát ốm” khi nghĩ về những emails và hộp thư thoại, chưa để kể đến những bản thông báo và những thời hạn mà tôi cần phải hoàn thành khi tôi quay trở lại công việc. Có cách nào để tôi có thể giảm thiếu những thứ này trước khi tôi đi nghỉ lễ không?

Làm thế nào để tránh tình huống “Nước đến chân mới nhảy”?

checklist

“Nếu bạn không hoạch định, bạn sẽ chuốc lấy thất bại.” Có bao giờ bạn thử tính thời gian bạn giải quyết công việc phát sinh trong ngày thay vì các công việc đã lên kế hoạch từ trước? Công việc bán hàng và lãnh đạo nhóm bán hàng có kế hoạch sẽ tăng khả năng đạt được những kết quả mà bạn mong muốn. Bạn có trách nhiệm thực thi những quá trình tạo ra những thành quả kinh tế có lợi.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG